17 juni 2016

Ingericht naar behoefte

Mail me!

Op maandag 17 juni om 8.00 uur opende directeur Guiljo van Nuland van Brabant Water de heringerichte ruimte van de afdeling Klantenservice. Ik was uitgenodigd om bij deze officieel opening aanwezig te zijn. Waarna de medewerkers direct startten met hun werkzaamheden in deze nieuwe werkomgeving die ingericht is naar behoefte.

Deze opening was niet alleen een begin van een pilot voor ‘Het Nieuwe Werken’, maar tevens de afsluiting van een lang proces waarin gezamenlijk met een gebruikersgroep tot een nieuw interieur is gekomen. Aan de hand van een workshop en enkele vervolgsessies is een inrichting ontwikkeld die aansluit op de behoefte van de medewerkers van deze afdeling. Het advies is gebaseerd op het principe van ‘activiteit gerelateerd werken’. Dit betekent dat de medewerker ‘tijd’ en ‘plaats’ kan bepalen om het werk uit te voeren in de best passende, ideale werkomgeving. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in 5 type activiteiten in ieders werk:

  • Verwerken: routinematig, gestandaardiseerde werkzaamheden
  • Ontmoeten: informeel, ongestructureerde communicatie momenten
  • Overleg: meer formeel, gestructureerde communicatie (op afspraak)
  • Samenwerken: teamwork, communicatie georiënteerde werkzaamheden
  • Afzonderen: werkzaamheden in concentratie, privacy.

De nieuwe inrichting van Klantenservice is een pilotproject. Als straks blijkt dat men tevreden is met deze manier van een werkplek inrichten, wordt dit principe bij alle voorkomende herinrichtingen van Brabant Water gehanteerd.