De Elzengaard, 's-Hertogenbosch

Samen onder één dak

Mail me!
Dhr. Peter Mastwijk
projectleider/sr. beleidsmedewerker Gemeente 's Hertogenbosch

" Door een goede analyse van het programma van eisen en de sensitiviteit van de ontwerper ligt er, ondanks de initiële struikelblokken, een verrassend en passend ontwerp. "

Plan interieur

Samen onder één dak

Op initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar een toekomstig multifunctioneel gebruik van een pand door een 24-uurs kinderopvang, logeerhuis voor verstandelijk beperkten, kamerverhuur voor jonge topsporters...

_Schets Elzengaard kamer 3D-sport
_Schets Elzengaard kamer 3D-cello
elzengaard

Op initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar een toekomstig multifunctioneel gebruik van een pand door een 24-uurs kinderopvang, logeerhuis voor verstandelijk beperkten, kamerverhuur voor jonge topsporters en een kickbox vereniging.

Het idee van de gemeente en de woningbouwvereniging was het realiseren van een multifunctionele locatie met als doel een synergie tussen de bewonende partijen te bewerkstelligen door uitwisseling van expertise, voorbeeldfuncties en gezamenlijke activiteiten. Op basis van verschillende gesprekken zijn de eisen en wensen van alle partijen samengevoegd tot één programma van eisen. Vervolgens maakte Topperprojecten een vlekkenplan en eerste schetsontwerp van de inrichting, waarin alle beoogde bewoners een plek kregen.
In een workshop is het gezamenlijk gebruik nader doorgesproken om tot een werkbare gezamenlijke bewoning van de locatie te komen. Met de nodige organisatorische afspraken kan dit leiden tot een succesvol en uniek concept. De volgende fase is het toetsen van de financiële haalbaarheid van de verbouwing en exploitatie van het plan.

Projectinformatie

Locatie

's-Hertogenbosch

Uitvoering

Juni 2011

Betrokken partijen

Zayaz Vastgoed
Cello-Zorg
Hambaken Gym
Catalpa kinderopvang
Olympisch Netwerk Brabant